Snipetorp og omegn velforening er en forening for huseiere og beboere i Skiens eldste historiske område. Det strekker seg fra sentrum av byen og opp til Bratsbergkleiva eller bare Kleiva som er det vanlige navnet.

Foreningens viktigste oppgave er å ta vare på dette særpregede miljøet. Flere av husene er fra 1800-tallet. Noen har en historie helt tilbake til 1700-tallet. Velforeningen har sammen med Skien kommune sørget for at området har fått tilbake sitt særpreg, med brustein og "gasslykter"med moderne elektrisitet. Hele området er restaurert for 12 millioner kroner. Men da er også regnet med ny kloakk og nye vannrør. Både kommunen og ikke minst beboerne er svært stolte av strøket. Og i 2001 ble Skien kommune tildelt Tettstedprisen for restaureringsarbeidet som er utført. Prisen ble utdelt av Telemark fylkeskommune.