Det blir ikke arrangert Snipetorpmarken i 2022.
Beslutningen er bla tatt pga at det er vanskelig å skaffe nok
frivillige og mindre interesse fra ustillere.  Styret jobber med alternative tiltak for senere år.

Det er tungt å måtte gi samme lite hyggelig info i år som i 2020:
 
Snipetorpmarken 29. august må avlyses pga covid-19.
 
Vi håper at alt er tilbake til normale tider i 2022 slik at vi får arrangert Snipetorpmarken den 28. august 2022.

I dag ble det kjent at alle arrangement som samler flere enn 500 mennesker er forbudt fram til 1. september.
 
Det betyr at årets Snipetorpmarked 2020 må avlyses.
 
Det er tungt å måtte avlyse, men vi støtter myndighetenes avgjørelse om at sikkerhet og helse må komme først.
 
Vi håper at alt er tilbake til normale tider i 2021 slik at vi får arrangert Snipetorpmarken den 29. august 2021.

Kl. 12.00 Parade fra Snipetorpgata 25 til ”Trekanten”

Kl. 12.15 Leder i velforeningen Anette Storli Andersen
ønsker velkommen til Snipetorpmarken 2019.

Hilsen fra Tor Arnesen Scheen

Utdeling av Snipetorp-prisen 2019

Aktiviteter under Snipetorpmarken
* Siljazz og band fra Skien vgs spiller ved Trekanten
* Real Roths spiller på Bloms Minde
* Buktaler Erik Mogeno har show for barna i Ibsengården Kl.13, 14 og 15.00
* Lirekassemannen
* Trekkspillelever fra Kulturskolen
* Speidertropp 5. Skien ms arrangerer leker for alle barn på 
   lekeplassen v/Bloms Minde
* Snipetorpmesterskap i stikke-kasting ved Bratsberggata 20

122 utstillere er klare !

Snipetorp og Omegn Vel ønsker alle vell møtt.