• bilde_1318156026.jpg
  • IMG_5707_1346156002.jpg
  • Snipe55_2_1378192350.jpg
  • Snipe59_2_1378160675.jpg
  • Snipetorp_1243290387.jpg

Nyheter

Det er observert rotter i området.
Kleivgata / Snipetorp/Bratsberggata.
 
Vi må prøve å bekjempe dette problemet.
 
* Fjern tilgang på mat: ha lokk på avfallsdunker, fjern nedfallsfrukt, bruk lukkede kompostbinger, vær forsiktig med å mate fuglene, ikke sett søppel på trappa, ikke kast avfall på bakken. Kast heller ikke mat i toalettet fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene.
* Hold det ryddig, klipp gresset og plant ikke busker og trær tett opptil fasaden.
 
Viser ellers til info fra Skien kommune HER