Selv folk utenfor Skien har for lengst oppdaget den innsatsen velforeningen gjør for lokalmiljøet i området. Snipetorp og Omegn Vel ble tildelt Ildsjelprisen fra Herøya Industripark sKulturfond. Prisen er på 20.000 kroner. Det var lederen i foreningen Thove Marie Johansen og styremedlem Thor Øistein Eriksen som mottok prisen på vegne av velforeningen.

 

IMG_1441_1284042414_560x373.JPGVelet har en egen bod som ligger i hagen ved Bloms Minde. Skal du ha hagefest eller trenger du utstyr til hagearbeid? Kanskje velet har noe utstyr som du mangler? 

Brannsjef Guttorm Liebe støtter opp om det brannforebyggende arbeidet i velområdet og oppfordrer alle beboerne til å plassere avfall- og papirdunker på forsvarlig måte. 

Alle huseiere og beboere i velområdet for Snipetorp og omegn vel ønskes hjertelig velkomne som medlemmer i foreningen. Som medlem i velforeningen har du muligheter til å påvirke vårt felles nærmiljø.